Медико-диагностична лаборатория 3В-РЕНТГЕН
ОНЛАЙН СИСТЕМА
 • НАЧАЛО
  към главната страница
 • ОНЛАЙН РЕЗУЛТАТИ
  за онлайн резултати
 • КОНТАКТИ
  как да ни намерите
 • ЗА НАС
  информация за фирмата
 • НАШИТЕ УСЛУГИ
  предлагани услуги
 • ЗА ПАЦИЕНТА
  неща, които трябва да знаете
 • 3D СКЕНЕР
  конично лъчева комп. томография
 • ГАЛЕРИЯ
  наши рентгенографии
 • ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  информативни четива и връзки
 • ПИШЕТЕ НИ
  форма за контакт

Марияна Георгиева

Д-р Димитър Йовчев завършва медицина през 2000 г. в Медицински Университет, София. През 2001 започва работа като асистент по образна диaгностика във Факултета по Дентална медицина, София. През 2006 е избран за старши асистент, а от 2011 г. е главен асистент в катедра "Образна и Орална диагностика" към ФДМ София. През 2014 г. защитава дисертация на тема „Дигиталната обемна томография в изследването на долночелюстните интерфораменни канали“. Има признати специалности по „Образна диагностика“ и по „Дентална образна диагностика“. Автор е на научни статии и доклади в областта на Денталната образна диагностика.